Nieuw centrum voor een gezonder en veiliger uitgaansklimaat

Het Trimbos-instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) opgericht. Het CVGU ondersteunt gemeenten in hun doelen naar een gezonder en veiliger uitgaansklimaat. Het nieuwe centrum wil uitgaansproblemen zowel vanuit veiligheids- als gezondheidsperspectief aanpakken.

Gemeenten hebben baat bij een aantrekkelijk uitgaansleven: het levert bedrijvigheid en werkgelegenheid in vooral de horeca op en het draagt bij aan een positief imago van een gemeente. Uit de Rapportage Uitgaansgeweld van het CCV, blijkt dat 83% van de 73 ondervraagde gemeenten regelmatig last heeft van uitgaansgeweld, zoals vandalisme, overlast en agressie. Dronkenschap is de meest voorkomende aanleiding. Tegelijkertijd leidt schadelijk alcohol- en drugsgebruik tot gezondheidsproblemen, zoals ongelukken en letsel. Hulpdiensten hebben de handen vol aan arrestaties en spoedopnames op de eerste hulp. Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijk alcoholbeleid losstaat van het veiligheidsbeleid. Dat is een gemiste kans, want een gezond en veilig uitgaansleven vraagt juist om een integrale aanpak.

Wat is al bekend en wat werkt?

  • Mensen voelen zich veiliger als er wordt geïnvesteerd in de inrichting van het uitgaanscentrum. Denk aan verlichting, cameratoezicht, prullenbak, urinoirs etc.
  • Samenwerking binnen gemeenten tussen publieke en private actoren blijkt effect te hebben op het verminderen van het aantal lichte geweldsincidenten.
  • Polycarbonate glas in de horeca kan letselschade voorkomen en bijdragen aan gevoelens van veiligheid onder personeel en bezoekers.
  • Trainingen voor barpersoneel zijn effectief in het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar en in het terugdringen van agressie in de horeca.

En nu de praktijk nog ...

Bron(nen):   CVGU  Trimbis Instituut