Tot zover Obama’s enige politieke succesje

Arme president Barack Obama. De president van de Verenigde Staten ligt de laatste tijd zwaar onder vuur. Irak, Afghanistan, belastinghervormingen, helemaal niks lijkt de arme man nog te lukken. Gelukkig had hij altijd nog zijn beroemde hervorming van het zorgstelsel waarin elke Amerikaan eindelijk toegang tot betaalbare medische zorg zou krijgen. Dat wil zeggen, tot gisteravond. Een constitutioneel hof in de staat Virginia bepaalde dat een groot deel van die wet ongrondwettelijk is. Het lijkt erop dat de enige strohalm waar de ooit zo veel belovende president zich nog aan vast kon houden nu ook aan het breken is.
Volgens de rechter is het niet aan de wetgevende macht om voor burgers te bepalen of zij zich al dan niet tegen ziektekosten moeten verzekeren. De rechter heeft vooral moeite met het verplichtende karakter van Obama's politieke succes. Hij vond het niet nodig om de wet in zijn geheel te verbieden ,omdat deze toch pas in 2014 volledig effectief zou worden is er nog genoeg tijd om een en ander aan te passen. En bovendien heeft het Amerikaanse Supreme Court het laatste woord over deze wet.
Overigens is een meerderheid van de Amerikanen, waaronder uiteraard veel Republikeinen, tegenstander van de gezondheidszorgwet.

Bron(nen):   The Washington Post  Politico