België heeft geen toekomst meer

Der Spiegel heeft deze week een interview met de Vlaamse nationalist Bart de Wever. De voorman van de grootste partij van het land, de N-VA noemt zijn vaderland 'De zieke oude man van Europa' (een verwijzing naar het Ottomaanse Rijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog) en zegt dat er geen toekomst is voor België op lange termijn. Het interview heeft een storm van verontwaardigdheid afgeroepen, vooral in Wallonië maar ook in Vlaanderen.
Belgie is een onnatuurlijke constructie, volgens De Wever. Bovendien is het land te klein om politieke ambities op het wereldtoneel te hebben, en te heterogeen om zelf zaken als belasting en sociale vraagstukken op te lossen.
Volgens De Wever zijn er dringende hervormingen in het land nodig, waarbij hij vooral denkt aan een opsplitsing van het land. De Waalse socialisten blokkeren volgens hem elke poging om tot zoiets te komen. België is daarom ten dode opgeschreven, het is een mislukte staat.
Het zijn boude uitspraken en voorlopig is een splitsing uiteraard niet aan de orde. Bezien in een Nederlandse context is dit echter te vergelijken met Mark Rutte of Job Cohen die aanstuurt op een deling van Nederland in de Randstad en de rest. 

Bron(nen):   Der Spiegel