‘Curveball’ loog tegen CIA over Iraakse massavernietigingswapens

De informatie die de Amerikaanse inlichtingendienst had over de massavernietingswapens van Irak waren afkomstig van één man, die bekend staat als Curveball. Alsof dat nog niet erg genoeg is, maakt The Guardian vandaag bekend dat Curveball (zijn echte naam is Rafid Ahmed Alwan al-Janabi) met droge ogen had staan liegen. Hij heeft zijn hele verhaal verzonnen omdat hij 'een persoonlijk probleem met het regime van Saddam Houssein' had. Het vraaggesprek met de CIA was voor hem 'kans het regime ten val te doen komen'.
Nadat Curveball zijn verhaal over de aanwezigheid van massavernietigingswapens had verzonnen en verteld aan Amerikaanse en Duitse inlichtingen officiers, keek hij vol ongeloof toe hoe het gebruikt werd om een oorlog tegen Irak te beginnen. Curveball verzon onder andere verhalen over mobiele chemische laboratoria en geheime biologische faciliteiten. 'Misschien had ik gelijk, misschien niet, maar het was een kans om dat vreselijke regime ten val te brengen.'
Acht jaar geleden gaf Colin Powell zijn memorabele speech voor de VN veiligheidsraad, waar hij het leugenachtige verhaal van Curveball ongeveer letterlijk herhaalde. Ook kwamen onlangs de memoires van Donald Rumsfeld uit, waarin ook hij toegaf dat Irak nooit massavernietingingswapens heeft gehad. Curveball heeft overigens geen spijt van zijn verhaal. 'Geloof mij, dit waren geen andere mogelijkheden om vrijheid te brengen in mijn vaderland Irak.'

 

Bron(nen):   The Guardian