Liegt het kabinet over die 18 miljard? Ja, Rutte liegt

Rutte bezuinigt geen 18, maar 9 miljard euro schreef hoogleraar Jacobs vorige week. Sinds de start van Rutte 1 zeggen bewindslieden en fractievoorzitters van de regeringspartijen dat er achttien miljard euro wordt bezuinigd. Omdat de rechtse coalitie zich zorgen maakt over het begrotingstekort, was die achttien miljard euro voor de VVD een hard punt in de onderhandelingen tijdens de formatie. Hij wilde niet met links, want die wilde geen 18 miljard, maar slechts 12 miljard euro.
Niet zonder belang dus of Jacobs gelijk heeft, maar nergens trok de bewering van de hoogleraar veel aandacht, terwijl de bewering toch voorwaar belangrijker is dan een heleboel andere politieke dingetjes die wel dagenlang voorbij zoeven.
De Pers (uiteraard) zocht het uit. En de professor heeft gelijk.

Bas Jacobs baseert zich op de doorrekening die het Centraal Planbureau (CPB) maakte van Het Financieel Kader van het Regeerakkoord. Het CPB concludeerde vorig jaar al dat het kabinet 8,75 miljard euro bezuinigt, 6,25 miljard aan lastenverzwaring in boekt en vervolgens voor 3,14 miljard aan maatregelen meerekent, die al door Balkenende-IV zijn genomen. Tel je dit alles op dan kom je inderdaad op 18 miljard euro uit.

Een paar dingen gaan dus mis. Zo wordt alles ‘bezuinigingen’ genoemd, terwijl een flink deel van het bedrag uit lastenverzwaring bestaat. Bovendien is ruim drie miljard aan maatregelen van de vorige regering aan het totaal toegevoegd. Van die drie miljard is het overigens maar de vraag of die gehaald gaat worden. Een deel daarvan bestaat uit bezuinigingen op ambtenarensalarissen, waarvan het onzeker is of die doorgaan.

Jacobs wijst erop dat de lastenverzwaring in de cijfers van de regering veel lager uitkomt dan in die van het CPB. Verklaring schuilt onder meer in een boekhoudkundige truc, waardoor de stijging van de zorgpremie buiten de boeken blijft en zo een eerlijk beeld vertekent. Dit is ook door hoogleraar Openbare Financiën Flip de Kam (RUG) al geconstateerd.

Stel nou toch eens dat links de lasten met 6,25 miljard euro had verhoogd voor de hardwerkende burger...

Het ministerie van Financiën zou afgelopen vrijdag bij De Pers met een officiële reactie komen, maar heeft dat niet gedaan.

Bron(nen):   De Pers