Hillen: ‘In wezen is Maxime een ontzettend aardige, bijna studentikoze vriend’

Citaten uit een interview in NRC:

  • Hij doet het voortreffelijk. Hij durft. Zijn christen-democratische oriëntatie is goed. Zijn partijpolitieke oriëntatie is goed.”
  • "Eén van de problemen met Wilders is dat hij steeds feller moet worden om zijn achterban te boeien. Hij moet steeds brandstof op het vuur gooien. Boosheid hou je tot de hoek van de straat, dan ben je eraan gewend. Of het slaat om in toorn jegens degene die de boosheid heeft opgeroepen.”
  • "We zien nu dat de golven in de samenleving niet hoger zijn geworden. De PVV is teruggevallen, de SP ook, de PvdA is gestabiliseerd, het CDA ook.”
  • „De PVV is vooral geënt op emoties. Op onrust, op bezorgdheid, op negatieve gevoelens en instabiliteit die door emoties geschraagd worden. Als de economie weer herstelt, is er minder brandstof om emoties te voeden. De nieuwigheid is er echt af. Het wordt veel moeilijker voor Wilders.”
  • " De groep-Wilders heeft al bijna de grens bereikt van wat we in Nederland betamelijk vinden, ook bij de eigen achterban. Als je dat bereikt hebt, moet je overschakelen naar de inhoud. Met emoties vul je een etalage, de vraag is of je er voor langere tijd een bedrijf op kan laten draaien.”
  • "Binnen onze partij zijn er mensen die zeggen dat je met dat soort geluiden niet mag omgaan. Dat je die ten felste moet bestrijden. Maar doe dat en je maakt hem alleen maar groter.
  • "Maxime wordt beschreven als sluw en onbetrouwbaar terwijl hij in wezen een ontzettend aardige, bijna studentikoze vriend is. Als Maxime vriendelijk probeert te lachen zegt iedereen: wat kijk je sluw. Dat is een handicap die hij heeft.”
  • „Als Verhagen wil blijven is hij de leider en zal hij, naarmate hij langer de kans krijgt dat vertrouwen ook in bredere zin krijgen.
  • „Het is iemand die echt onder heel moeilijke omstandigheden besluiten durft te nemen. De meeste mensen kijken voortdurend om zich heen, kijkend of de meerderheid nog volgt. Als u vraagt, wie is de leider, dan noem ik Maxime.”
  • ‘In wezen is Maxime een ontzettend aardige, bijna studentikoze vriend.’