De goede vragen over de vrijlating van NRC

De belangrijkste vraag is waarom tot de evacuatie werd besloten. Eerst had Nederland na het ontstaan van de onrust in Libië met toestemming van de autoriteiten als één van de eerste westerse landen met burgervliegtuigen landgenoten en anderen via Tripoli weg weten te halen. Maar daarna is op het hoogste niveau besloten tot deze onconventionele evacuatie voor één landgenoot, een medewerker van het ingenieursbedrijf Royal Haskoning. Waarom?
De vervolgvraag is: waarom zoveel risico gelopen.
Of is het risico onderschat? De Nederlandse actie is onbezonnen genoem: een lichtbewapende Lynx zonder begeleidende mariniers naar de stad Sirte sturen, geboorteplaats van de Libische leider Gaddafi en een bastion van zijn aanhang.
Welke informatie was er over de situatie daar?
Betrof het een solo-actie?
Zijn andere landen geconsulteerd?
Maar ook: wat is de ‘prijs’ voor de vrijlating is. Geen zei minister Hillen vanmorgen, behalve de heli die de Libiërs houden.
Maar waarover spraken de diplomaten zo lang?

Bron(nen):   NRC