Ook Kaag faalde bij evacuatie Kabul

De Nederlandse ambassadeur in Kabul en lokale stafleden smeekten sinds het voorjaar van 2020 om voorbereidingen te treffen om lokale ambassademedewerkers snel te kunnen laten vertrekken indien de opmars van de Taliban zich zou voortzetten. Een jaar geleden werd al duidelijk dat de Amerikanen Afghanistan zouden verlaten en dat de kans op een machtsovername door de Taliban aanzienlijk was. Maar het ministerie van buitenlandse zaken wachtte tot 2 dagen voor de overrompeling van Kabul met voorbereiding van de evacuatie. Dat blijkt uit reconstructies van NRC en Volkskrant.

De besluiteloosheid van het kabinet blijkt uit correspondentie tussen Kabul en Den Haag, die de Volkskrant heeft. De stukken werpen nieuw licht op de besluitvorming rond de evacuatie. Daarin staat ook dat Frankrijk in juli 2021 aanbood om mensen mee te nemen op een vlucht. Later verklaarde minister Kaag dat ze destijds niet op de hoogte was van Franse evacuaties. Ten einde raad richten lokale stafleden zich op 11 mei 2021 tot secretaris-generaal Paul Huijts, de hoogste ambtenaar. Ze ‘vrezen voor hun leven’ en smeken om evacuatie met al hun inwonende familieleden. Het ministerie en bewindspersonen bleven weigeren tot Taliban Kabul innamen.

In het feitenrelaas dat het kabinet vorige week naar de Kamer stuurde, wordt wel melding gemaakt van gesprekken over de veiligheid van staf­leden, maar daarin staat niet dat het kabinet besluiten over hulpverzoeken voor zich uit bleef schuiven.

Bron(nen):   Volkskrant  NRC