Ontluisterende verhalen. De boosheid over de ouderenzorg groeit en groeit

Er staan ontluisterende verhalen op de site van de Volkskrant verpleeghuizen.volkskrant.nl/ over de ouderenzorg in Nederland. Naar aanleiding van die verhalen peilde de krant de boosheid van klanten in de zorg. Want je ouders met doorligwonden zien of weten dat ze tot het eind van de ochtend in hun ontlasting of urine moeten liggen, heeft de boosheid almaar doen groeien.
Maar ook flexwerkers die de patiënten niet kennen en geen tijd hebben om dossiers te lezen; bewoners die overstuur raken van botte opmerkingen, waarna de psycholoog erbij moet komen of de medicatie moet wordt verhoogd; patiënten die worden bedreigd als ze hun mond niet houden ('Anders meet ik uw bloedsuiker niet meer.') doen websites als Bejaardenvogelvrij.nl en Ouderenbescherming.nl overspoelen met klachten.
Inmiddels zijn er al diverse burgerinitiatieven van familieleden van ouderen, vaak gebaseerd op slechte persoonlijke ervaringen in verzorgings- en verpleegtehuizen. En er is een nieuwe protestbeweging, die van de 'dwaze kinderen'. Voor zaterdag 2 april heeft deze actiegroep een bijeenkomst belegd in Den Haag. Het wordt de eerste publieke demonstratie van boze klanten van de ouderenzorg.
Volgens initiatiefnemer Frans Brekelmans moet het protest even hardnekkig worden als dat van de Dwaze Moeders in Argentinië. De 'dwaze kinderen' moet de belichaming worden van verzet door familieleden tegen de misstanden in de ouderenzorg. 'Tegen de graaicultuur van bestuurders. Tegen de de tijdrovende wijze waarop klachten over zorgverlening worden afgehandeld. Tegen politici en zorgbestuurders die bezuinigingen op de zorg aan ouderen goedpraten.Tegen het incontinent maken van ouderen.'

De in het regeerakkoord beloofde twaalfduizend extra personeelsleden in de zorg zullen er niet zomaar zijn, zei minister Schippers (Volksgezondheid) vorige week. Die moeten eerst worden opgeleid. Een hele geruststelling dat er hooggewalificeerde zorg bijkomt. Dan hoef het plannetje van Fleur Agema van de PVV (werklozen inschakelen) tenminste niet te worden uitgevoerd.

Bron(nen):   de Volkskrant (betaald online)