Rekenkamer: ineens heeft Nederland de JSF

De Rekenkamer heeft vastgesteld wat iedereen al voelt: Nederland wordt langzaam maar zeker de fuik van de JSF ingezogen. Door iedere keer een klein onschuldig besluitje te nemen - telkens ter waarde van honderden miljoenen - is er op zekere dag geen weg terug. Slecht idee, schrijft de Rekenkamer
Het besluit van het kabinet-Rutte om een tweede testtoestel aan te schaffen en deel te nemen aan de test- en evaluatiefase, zijn investeringen in de JSF, aldus de Rekenkamer. En dus een ferme stap op weg naar aanschaf.
Uitstel van het aanschafbesluit biedt de Tweede Kamer en het kabinet de kans nog eens goed na te denken over de vervanging van de F16, stelt de Rekenkamer. Daarbij moeten voorgenomen bezuinigingen op Defensie, gewenst ambitieniveau voor de krijgsmacht en Europese ontwikkelingen op defensiegebied overwegingen zijn, adviseert de onafhankelijke controleur van de rijksuitgaven.
Nederland doet mee aan het ontwikkelingsprogramma van de JSF en heeft daar inmiddels €800 mln in gestoken.

  

 

Bron(nen):   Rapport van de Rekenkamer  Het Financieele Dagblad    

1 Reactie Doe mee met de discussie →