De Dienst Terugkeer en Vertrek stuurt zwakbegaafde naar oorlogsgebied

Woensdag is hij op het vliegtuig naar Somalië gezet, de zwakbegaafde en psychotische asielzoeker Fadhi Mohamed. De ambtenaren van Gerd Leers van de Dienst Terugkeer en Vertrek begeleidden hem, tot aan Kenia. Ze durfden niet in Mogadishu uit te stappen, veel te gevaarlijk.
De 24-jarige Mohamed, die al vanaf zijn twaalfde in Nederland woont en een IQ heeft van 74, tekende volgens de Volkskrant vorig jaar oktober een formulier, waarin hij instemde met terugkeer. Daar kwam hij later op terug: hij wilde helemaal niet naar Somalië. Zijn advocaat liet hem dat schriftelijk verklaren. Toch werd hij in november bijna op het vliegtuig gezet omdat dat schrijven ergens in de ambtelijke molen was blijven hangen.
De twee tegenstrijdige verklaringen deden hem de das om. Mohamed is jurisdisch gezien niet handelingsonbekwaam - daar moet de rechter over oordelen.
De Dienst Terugkeer en Vertrek geeft geesteszieke of zwakbegaafde asielzoekers geen aparte behandeling bij een vrijwillig vertrek naar een oorlogsgebied.

Bron(nen):   de Volkskrant (betaald online)