Sharia sluipt ons land binnen: "De islamisering is ook hier allang begonnen".

U heeft het vermoedelijk niet gemerkt, want het gaat sluw, stiekem en zachtjes, maar Geert Wilders en De Telegraaf hebben het toch gemerkt, blijkens bovenstaande kop in de courant van vandaag. Volgens Wilders zijn er talrijke voorbeelden van rechters die, met name in familiekwesties, het islamitische (mannen)recht volgen en vrouwen daarvan de dupe maken.
In civielrecht is het heel normaal dat buitenlandse regels meetellen. De plaats waar een contract (een huwelijk bijvoorbeeld) is gesloten, of de bepalingen rond erfenissen kunnen worden beïnvloed door de wetten van het land waarde kwestie (mede) speelt.
Maar Wilders en De Telegraaf willen dat dat stopt. "De islamisering is ook hier allang begonnen''.
„Ik ben geschokt over het grootscheepse gebruik van islamitisch recht in Nederland. Niet door die zogeheten shariarechtbanken, die er volgens toenmalig minister Hirsch Ballin niet zijn, maar nota bene door onze eigen rechtbanken.”

Bron(nen):   De Telegraaf