PVV wil bepalen wie Wellink opvolgt

Het benoemen van de topman van de Nederlandse bank is altijd een onderonsje van de regenten in Den Haag geweest. De PVV heeft besloten er een openbare en politieke kwestie van te maken. De Partij voor de Vrijheid wil dat de opvolger van bankpresident Nout Wellink van buiten de Nederlandsche Bank komt. Bij monde van Tweede Kamerlid Roland van Vliet noemt de gedoogpartner van het kabinet dit een ‘strikte voorwaarde’ bij de selectie.

Het is uitzonderlijk dat de politiek zich zo nadrukkelijk bemoeit met de benoeming van de bankpresident, die primair verantwoordelijk is voor het monetaire beleid en dat onafhankelijk van de politiek kan doen. Tot dusver werd de voorkeurskandidaat van de centrale bank ook altijd gevolgd. Gisteren bleek al dat er strijd is tussen het kabinet en DNB over de opvolging.

De PVV schrijft dat zij  ‘dus het kabinet steunt in haar streven om een kandidaat van buiten aan te dragen’.

Het kabinet was helemaal niet van plan een kandidaat van buiten aan te dragen. Machtsstsrijd dus. Interessant wie wint.

Bron(nen):