Wilders & Sarko hun zin: EU gaat grenscontroles herinvoeren

De Europese Commissie gaat deze week aan de lidstaten voorstellen om de mogelijkheid van grenscontroles in te voeren voor landen die menen dat ze teveel last hebben van illegale instroom van ongewenste buitenlanders. Het wordt een beperkte mogelijkheid, waar landen slechts hun toevlucht toe kunnen nemen als er goede redenen voor zijn.
Vorige week riepen de Franse president Sarkozy en de Italiaanse premier Berlusconi op tot zo'n maatregel. Het werd afgedaan als electorale propaganda: de afschaffing van grenscontroles behoort tot de kroonjuwelen van Europa. Maar volgens de Financial Times gaat Brussel toch toegeven. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdelijke herinvoering.
De druk op herinvoering is ontstaan door de problemen in het Midden Oosten. Daardoor zijn extra vluchtelingenstromen ontstaan. Vanwege de ligging komen die vluchtelingen allereerst aan in Italië. Dat land weet zich niet goed raad met de situatie en laat dus, naar de smaak van andere landen, teveel vluchtelingen toe tot Europa.

Bron(nen):   Financial Times (betaald)  Guardian