Schokkend: Veel rechters hebben stiekem bijbanen

In het register waar rechters moeten melden of ze bijbanen hebben blijken een heleboel bijbanen te ontbreken. Van tientallen rechters en rechters-plaatsvervangers zijn de bijbanen niet in het register te vinden, meldt het FD. Bovendien is er niemand die controleert of rechters al hun nevenfuncties opgeven. Rechters en rechters-plaatsvervangers zijn wettelijk verplicht om hun nevenfuncties te melden bij het bestuur van het gerecht waar zij werken. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Logisch: als een rechter moet oordelen over iets waar hij zelf financieel bij is betrokken is het goed dat te weten. Sinds juni 2002 worden de gemelde nevenfuncties opgenomen in een digitaal register dat toegankelijk is via www.rechtspraak.nl. Maar dit register, ontdekte het FD,  is niet actueel en sommige bijbanen zijn in het geheel niet terug te vinden. Zo vond het FD een rechter-plaatsvervanger die bestuurslid is van een stichting, waarin de beschermingsconstructie van Vopak, een groot, beursgenoteerd bedrijf is ondergebracht. In 2010 had dit bedrijf een omzet van € 1 miljard. Van een lid van de Hoge Raad publiceerde het register pas ruim zes maanden na zijn benoeming diens nevenfuncties en arbeidsverleden. Een Haagse rechter vermeldt niet dat zij bestuurder is bij een stichting voor ex-gedetineerden in Leiden. Lees verder in het Finaniceele Dagblad (betaald)

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)