Spoor naar het anti-islam geld: Geert Wilders blijkt een geheime BV te bezitten en te besturen

Geert Wilders heeft een BV. Die heet, uiteraard, OnLiberty BV. OnLiberty BV werd door de PVV-leider opgericht in februari 2010 en wordt geëxploiteerd vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. Het doel van het bedrijf is met name 'het verwerven en exploiteren van rechten van intellectuele eigendom', heeft de Volkskrant ontdekt. Volgens de oprichtingsakten kan de PVV-leider, die de enige bestuurder is, zijn vennootschap ook benutten voor beleggingen, kredieten, investeringen en andere commerciële activiteiten.
Kortom: het zou wel eens de BV kunnen zijn waar het geld doorheen gaat dat komt van bronnen die Henk en Ingrid niet mogen weten.
Interessant is daarom dat Wilders deze neveninkomsten niet heeft gemeld bij het presidium van de Tweede Kamer. Dat is verplicht.

Bron(nen):