De nieuwe ministers: wat we weten & wat we denken te weten

De contouren van het kabinet-Rutte IV zijn in de loop van deze dag helderder geworden.

De nieuwe bewindspersonen zijn vermoedelijk:

 1. Premier: Mark Rutte
 2. Vicepremier en minister van Financiën: Sigrid Kaag (D66)
 3. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (CDA)
 4. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher (VVD)
 5. Vicepremier en minister van armoedebeleid: Carola Schouten (CU)
 6. Minister van Justitie: Dilan Yesilgöz (VVD)
 7. Minister van Onderwijs: Robbert Dijkgraaf D66 ?
 8. Minister van Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma (VVD)
 9. Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens (VVD)
 10. Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)
 11. Staatssecretaris Vreemdelingenzaken: Eric van der Burg (VVD)
 12. Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder (VVD)
 13. Minister voor Natuur & Stikstof: Christianne van der Wal
 14. Minister van Landbouw: Henk Staghouwer(CU)
 15. Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers (VVD)
 16. Staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire: Aukje de Vries (VVD)
 17. Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD)
 18. staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat (VVD)
 19. Binnenlandse Zaken: Raymond Kops (CDA)
 20. Minister voor Rechtsbescherming: D66
 21. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CDA
 22. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66) ?
 23. Staatssecretaris Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen (CU)
 24. Minister van Sociale zaken: Hugo de Jonge (CDA) ?
 25. Staatssecretaris Mijnbouw: D66
 26. Minister voor Klimaat en Energie: D66
 27. Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: D66
 28. Staatssecretaris Fiscaliteit: CDA
 29. Staatssecretaris Cultuur & Media: D66

Niet alle namen zijn 100 procent zeker. Wel die van de CU en de VVD. Niet die van D66 en CDA.