Strengere straffen voor criminele pubers

Pubers die ernstige delicten begaan, kunnen voortaan langer achter de tralies belanden. Dat is het gevolg van het  'adolescentenstrafrecht' dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil invoeren. Vandaag stuurt hij een brief naar de Kamer waarin hij zijn plannen presenteert.

Het adolescentenstrafrecht biedt een 'samenhangend sanctiepakket' voor 15- tot 23-jarigen. Een consequente aanpak en steviger straffen bij ernstige delicten staat centraal. Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd van 2 naar 4 jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer alleen met een taakstraf worden bestraft. Ook krijgt de rechter de mogelijkheid 'jeugd-tbs' (pij-maatregel) om te zetten in gewone tbs, als blijkt dat de veroordeelde nog gevaarlijk is wanneer de pij-maatregel eindigt. Verder wil Teeven dat vaker elektronisch toezicht wordt toegepast en bevordert hij het gebruik van intensieve, op het gezin gerichte interventies. Daarnaast krijgt de rechter de mogelijkheid om het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde aan een jongere op te leggen. Bovendien wordt het mogelijk om, in sommige gevallen, bij onvoldoende medewerking de jongere tijdelijk in een jeugdinrichting te plaatsen (een 'time-out').

Met het pakket maatregelen hoopt het kabinet het criminele gedrag van risicojongeren terug te dringen. Het is een uitwerking van het regeerakkoord.

Bron(nen):   de Volkskrant