Uruzgan sinds we weg zijn: veel gaat beter

Minder Taliban, meer ontwikkelingsprojecten en meer doden. Nu de Nederlanders precies een jaar weg zijn is er aardig wat veranderd in Uruzgan, bericht de Volkskrant. De Amerikanen en Australiërs hebben de Taliban verdreven uit veel gebieden waar de Nederlanders nooit kwamen. Daardoor kunnen de Afghanen normaler leven. En kunnen op meer plaatsen projecten worden uitgevoerd om het leven te verbeteren. De 'inktvlek' - het gebied dat de Nederlanders beheersten en dat steeds groter zou worden -is nu we weg zijn inderdaad drie keer groter geworden. De inwoners van Uruzgan zijn over het algemeen positief over de veranderingen, die het gevolg zijn van het vertrek van de Nederlanders.
Voornaamste nadelige ontwikkeling is dat er meer doden vallen, dan toen Nederland het gebied beheerste. Deels onder militairen, die offensiever opereren. Maar ook omdat er meer bernbommen afgaan. Er is een weg afgemaakt, een gevangenis, arme boeren krijgen een koe of een bijenkorf en er komen nog dit jaar 25 nieuwe scholen.