Omgekeerde solidariteit: de overheid blijkt er vooral voor de rijken

Geen groep die zoveel baat heeft bij de overheid als de groep die zich het best zelf kan redden: de rijkste 10 procent van de bevolking. Zij hebben het meest aan de renteaftrek, hun kinderen profiteren het meest van het onderwijs, zij gaan het vaakst naar gesubsidieerde voorstellen, etc.
Ook goed aan hun trekken komen de laagste inkomens. Zij maken het meest gebruik van speciaal onderwijs, profiteren van buurthuizen en sportsubsidies en krijgen veel woontoeslag.
Het slechts af is de grote groep tussen arm en rijk: die groep is het grootst, brengt het meeste belastinggeld binnen en profiteert daarvan het minst. Dankzij onze overheid zijn de armere heel solidair met de rijksten.
Dit alles blijkt uit een studie van het Sociaal Economisch Planbureau

Bron(nen):   De Pers