De Pers: waarom is GroenLinks ineens niet meer tegen belangenverstrengeling?

Over de kennelijke oorlog - letterlijk: inclusief geweld - die woedt tussen Robert Kluijver, de partner van GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters, en zijn ex doen de media wat ongemakkelijk. Is privé. Maar vast staat dat de bevlogen politica zich heeft ingespannen om haar lover - toen nog getrouwd met een ander - aan een opdracht te helpen door haar functie te misbruiken. De bewijzen zijn er. 
Raar dat GroenLinks nu ineens geen opvatting heeft of dat geoorloofd is, schrijft De Pers.

"Raar, want de partij is er altijd als de kippen bij als het om belangenverstrengeling gaat. Toen NMa-topman Kalbfleisch in opspraak raakte over zijn rol als rechter bij de Chipshol-zaak was het Kamerlid Bruno Braakhuis die zei dat ‘we het ons niet meer kunnen veroorloven om te gedogen op het gebied van moraliteit’. Toen oud-minister Camil Eurlings bij KLM in dienst trad, was het Kamerlid Ineke van Gent die zei dat de ‘schijn van belangenverstrengeling’ werd gewekt. ‘Dat is niet goed voor de statuur van de politiek.’ En toen minister Donner het niet nodig vond om daarvoor de regels aan te scherpen typeerde GroenLinks dat als een ‘laat-maar-waaienmentaliteit’ en kondigde de partij een initiatiefwetsvoorstel aan.

Recente kwesties, maar GroenLinks hamert er al jaren op. Paul Rosenmöller haalde hard uit toen VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein in 1996 onder vuur lag vanwege zijn commissariaat bij een farmaceutisch bedrijf en het ‘Beste Els’- briefje schreef aan minister Borst voor goedkeuring van een geneesmiddel."
Lees verder in De Pers

Op de foto trouwens een  Robert Kluijver en het Kamerlid.

Bron(nen):   De Pers