Nieuwe onthulling zet Mariko Peters te kijk als leugenaar

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had gezegd: mevrouw Peters, wees verstandig en bemoei u niet met de subsidieaanvraag van uw geliefde Robert Kluijver. Het hoofd bedrijfsvoering van de Nederlandse ambassade in Kabul waarschuwde op 7 mei 2006 dat Peters moest afzien van 'elke mogelijke functionele vermenging" met de klus van Kluijver. Dit werd door de ambassadeur onderstreept.
Toch tekende Peters twee weken later op 21 mei als plaatsvervangend ambassadeur het contract voor de inhuur van haar geliefde. Logisch, want vriend Kluijver was al begonnen voor het contract was getekend. Peters zou wel zorgen voor het contract.
Onthullingen door De Telegraaf op basis van documenten. Peters heeft steeds gezegd dat ze zich de belangentegenstelling pas bewust werd toen de relatie verder was gevorderd. Dat blijkt dus onwaar.
Uit die documenten blijkt ook dat datzelfde hoofd bedrijfsvoering de bezoldiging van Kluijver te hoog vond. Ook daarvan trok Peters zich niets aan. Dit is de smoking gun die een eind zal maken aan de politieke loopbaan van GroenLinks Kamerlid Peters.
Bron: De Telegraaf