Gedaan met de macht van Oranje. Ook de PvdA is om

Als het aan de PvdA ligt zal Willem-Alexander geen enkele rol spelen bij kabinetsformaties. Zolang Beatrix er zit mag het blijven zoals het is, maar daarna moet de koning zich beperken tot symbool zijn. De PvdA vindt dat hij ook geen lid meer mag zijn van de Raad van State.
Dat staat allemaal in een rapport van een commissie die moest bepalen wat de PvdA vindt van het koningshuis. De verwachting is dat de fractie het voorstel zal volgen. Nu de PvdA om is is er een zeer grote kans dat het gedaan is met de macht van de Oranjes. Behalve de PvdA vinden PVV, SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat de koning geen macht moet hebben. Dat zijn bij elkaar 91 zetels.
Het is misschien niet genoeg om Willem-Alexander het voorzitterschap van de Raad van State af te pakken. Daarvoor is een grondwetsherziening nodig en dus een meerderheid van tweederde.
De PvdA vindt het niet nodig om uit de grondwet de bepaling te schrappen dat de koning lid is van de regering, zoals de PVV wil. Maar feitelijk wil de PvdA af van iedere macht van het staatshoofd.

Bron(nen):   De Volkskrant