Neville Chamberlain wilde nog veel intiemer aanpappen met Hitler

Het was erger dan we wisten. Documenten waarvan de geheimhouding vorige week afliep laten zien dat Neville Chamberlain, de man die de geschiedenis inging als de verrader van München, ontmoeting met Hitler geheime besprekingen liet voeren in London om te zien hoe beide landen inniger konden samenwerken.Met als doel: 'the happiest and most far-reaching effects for the relationship between the two countries’.
De Engelsen dachten ook mee met de nazi's over pr: het was in het belang van beide naties, meende Chamberlain, dat het imago van Adolf Hitler in de wereld zou verbeteren.

De onderhandelingen werden onder meer gevoerd door Chamerlains vertrouweling en voorlichter George Steward en de Duitse diplomaat Dr. Fritz Hesse. Uit de documenten blijkt dat het doel was een vriendschapsverdrag.
Chamberlain hield de gesprekken aanvankelijk geheim voor zijn minister van Buitenlandse Zaken en het kabinet. Toen minister van BZ Halifax er toch lucht van kreeg ontkende Chamberlain alles en werden de gesprekken gestopt  

Met dank aan Jan Bus

 

Bron(nen):   Daily Mail