Taliban: "We boden in 2000 de VS aan Bin Laden te berechten, maar de VS had geen belangstelling"

De Taliban-regering van destijds zegt voor de aanslagen van 2001 de Amerikanen te hebben aangeboden Osama bin Laden te berechten door een rechtbank van drie staten, Afghanistan, de VS en een derde.
Dat zegt de laatste minister van Buitenlandse zaken van de Taliban Ahmad Muttawakil in een interview tegen Al Jazeera. De VS waren verstoord door de aanslagen van Bin Laden in de jaren negentig. De Taliban wilde die plooi gladstrijken in de betrekkingen. Maar de VS wilde alleen maar dat Bin Laden werd uitgeleverd, niets meer en niets minder en dat ging de Taliban een stap te ver, zegt Muttawakil
De besprekingen liepen via de Amerikaanse ambassade in Pakistan, want de twee landen erkenden elkaar niet, en de toenmalige bureauchef vab de CIA, Robert Grenier, bevestigt tegen over Al Jazeera deze gebeurtenissen.
Bin Laden werd niet berecht, Bin Laden werd niet uitgeleverd, Bij Laden pleegde een aanslag.
En tienduizenden doden verder komt dit verhaal.
Wakil Ahmed Muttawakil  
Robert Grenier (CIA)  

 

 

Bron(nen):   Al Jazeera  Usatoday