Het Beleid van het kabinet: Buitenlandertje pesten, meer niet

Het kabinet Rutte kondigt voortdurend strenge maatregelen en wetten aan die duidelijk maken dat ze niets moeten hebben van buitenlanders die naar Nederland komen of hier willen blijven. Maar, zeggen juristen in NRC Next, die wetten en maatregelen kunnen niet serieus bedoeld zijn, want iedereen weet dat ze juridisch onhoudbaar zijn. Met name vanwege schending van internationale verdragen.
Voordeel van het afkondigen van nutteloze wetten: je lijkt streng. En daar gaat het maar om.
In NRC Next komen talrijke voorbeelden en juristen aan bod die boos zijn over de aanpak.
Neem de inburgering van Turken. Je kunt juridisch niet eisen dat die al in Turkije begint. Is strijdig met een EU-verdrag. Of het betalen voor een verblijfsvergunning. Of niet weer het verlagen van uitkeringen voor vreemdelingen die terug zijn naar hun geboorteland. Juridisch allemaal onhaalbaar. Maar kennelijk belangrijk om Geert koest te houden.
En de rechtstaat.
Ach, de rechtsstaat...

Bron: NRC Next