Renovatie Afsluitdijk kost honderden miljoenen extra. Rijkswaterstaat wist al jaren van meetblunder

De renovatie van de Afsluitdijk is met jaren vertraagd en kost honderden miljoenen euro's meer dan begroot. Oorzaak: een meetblunder van Rijkswaterstaat, zo ontdekte de Volkskrant na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Rijkswaterstaat schatte de waterpeilstijging van het IJsselmeer in 2018 al 30 centimeter te laag in. Ook is er te weinig rekening gehouden met een scenario waarin bij relatief laag water toch hoge golven ontstaan. Pas ruim een jaar later meldde toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen dit aan de Tweede Kamer. Zelf schreef ze toen dat de fout pas onlangs aan het licht was gekomen.

Ondertussen liep de start van de renovatie vertraging op en werden de kosten veel hoger dan geraamd. In mei vorig jaar meldde de minister dat de renovatie niet in 2022 maar pas eind 2025 is afgerond en dat de meerkosten minimaal 120 miljoen euro zijn. Maar Rijkswaterstaat zelf rekende in het najaar van 2020 al op 263 miljoen extra kosten en de Telegraaf heeft het al over 400 miljoen euro.

"Dat Rijkswaterstaat hiermee in de fout gaat, is niet pijnlijk maar ontluisterend", zegt hoogleraar constructieleer aan de TU Delft Rob Nijsse in de Volkskrant. "We moeten erop kunnen rekenen dat een organisatie die anderhalve eeuw bestaat en gerenommeerde ingenieurs heeft voortgebracht de randvoorwaarden voor een dijkverzwaring kan vaststellen. Maar het tegendeel blijkt het geval."

Bron(nen):   De Volkskrant