Waar zijn we na de eerste dag van de G20 in Cannes

De afgelopen 24 uur is gebleken waarom de eurocrisis vrijwel onoplosbaar is. Technisch onoplosbaar omdat de markten gecompliceerder zijn dan politici denken (en kennelijk dachten toen de euro er kwam) en politiek onoplosbaar omdat de 17 landen niet zonder morren zullen (blijven) doen wat Merkozy bedenken. Het eerste land dat echt last heeft van de maatregelen vanuit Brussel valt al om. Want wat de Grieken precies gaan doen blijft in nevelen gehuld, maar dat het land niet bestuurd wordt is duidelijk. En de echte bezuinigingen, die echt pijn doen, moeten nog beginnen.

Wat Cannes leert is dat politici het lot van de wereldeconomie niet meer in de hand hebben.
De eerste dag is grotendeels besteed aan het bedwingen van de crisis binnen de crisis. Dat is mogelijk een beetje gelukt. Maar daarmee zijn we terug bij af en nog geen stap in de richting van de oplossing.
Die komt vermoedelijk op de 2de dag. De agenda: