Emile Roemer heeft 5 hypotheken afgesloten, waarvan 1 bij de DSB

De Pers ging eens na hoe het staat met de hypotheken van leden van de Tweede Kamer. Gewoon door de kijken in het kadaster. Daarmee is niet iedereen blij. "Dit is voyeuristische roddeljournalistiek waar je helemaal geen conclusies uit kan trekken. Het zal ook geen invloed hebben op het debat, zegt de boze VVD"
Hier staat het hele overzicht van De Pers. Rode draad: de Twee Kamerleden wonen niet duur.
Opvallendste hyotheekopnemer: Emile Roemer, die blijkbaar een aantal keren de overwaarde uit zijn huis te gelde maakte om zijn karige SP-loon aan te vullen. Hij stapelde de ene hypotheek boven op de andere.
De Pers:

Woonplaats: Sambeek (Boxmeer)

Jaar aankoop huidige woning: 1985

Koopsom: 115.000 gulden

Burgerlijke staat: getrouwd Hypotheek 1: 175.000 gulden (79.000 euro)

Jaar afgesloten: 1997 (april)

Rente op hypotheek 1: 6,6 procent

Rentevaste periode: 7 jaar Hypotheek 1 plus rente en overige kosten begroot op het moment van aangaan: 280.000 gulden (bij 200.000 gulden)

Looptijd: 30 jaar

Hypotheek 2: 52.000 gulden (24.000 euro)

Jaar afgesloten: 1997 (december)

Rente op hypotheek 2: 6,5 procent

Rentevaste periode: 5 jaar

Hypotheek 2 plus rente en overige kosten begroot op het moment van aangaan: 73.000 gulden

Looptijd: 20 jaar

Hypotheek 3: Tot 28.000 euro

Jaar afgesloten: 2002

Hypotheek 4: Tot 30.000 euro

Jaar afgesloten: 2003 Hypotheek 4 plus rente en overige kosten begroot op het moment van aangaan: 42.000 euro

Hypotheek 5: Tot 81.000 euro

Jaar afgesloten: 2008

Hypotheek 5 plus rente en overige kosten begroot op het moment van aangaan: 113.000 euro

Overwaarde: Cashte Roemer de overwaarde op zijn huis meerdere malen om daarmee het door het SP-kader gesnoeide salaris wat aan te vullen? In totaal rust er sinds 2008 210.000 euro aan hypotheken op zijn huis. Dat lijkt alleszins redelijk, gezien de prijzen waarvoor huizen in de buurt recent volgens Funda zijn verkocht.

DSB: In 2002 zag hij net als veel andere Nederlanders blijkbaar eurotekens in de ogen en trapte zelfs hij in de gladde praatjes van de Woekeraar uit Wognum Dirk Scheringa. De vier andere hypotheken zijn afgesloten bij ABN Amro. In 2008 was de hypotheek van DSB ondertussen afgelost, zo blijkt uit de akte van hypotheek 5.