Burgemeester Boot kan het best winnen van minister Leers

In Giessenlanden weigert burgemeester Els Boot een uitgeprocedeerde asielzoeker uit te zetten. Ze vindt het inhumaan, omdat het gezin van de man wel mag blijven en hij hier al erg lang is. Minister Leers zei dat hij de burgemeester opdracht gaat geven haar verzet tde staken. Maar volgens Trouw, die juristen raadpleegde, staat het allerminst vast dat Leers gaat winnen. Hij beroept zich op een wetspassage die inderdaad ministers het recht geeft burgemeesters dingen op te dragen. Maar dan moet het nationaal belang in het geding zijn. Bijvoorbeeld omdat een kerncentrale dreigt te ontploffen. Dat is nu niet het geval. Het gaat om een Afghaanse meneer Burgemeesters van 40 gemeenten stevenen af op een confrontatie met Leers over het uitzetten van asielzoekers. De burgemeesters schrijven in een brandbrief dat de minister niet over de politie-inzet gaat bij het uitzetten van asielzoekers. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers als dat tot ophef in hun gemeenten leidt.