Alle maatregelen

– De ambtenarensalarissen worden 2 jaar bevroren, behalve die in de zorg

– De btw in het hoge tarief gaat van 19 naar 21 procent

– De AOW gaat sneller omhoog; in 2013 al met 1 maand. Daarna een stijging in stappen, waardoor in 2019 66 jaar wordt bereikt en in 2024 67 jaar. Daarna koppeling aan levensverwachting

– De werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen betalen. Hoogte en duur van de WW blijven overeind

– De bankenbelasting wordt verdubbeld. De opbrengst neemt daardoor toe van 300 tot 600 miljoen

– De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft

– De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent

– De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt gelijkgesteld aan de maximum WW-duur

– Bezuinigingsplannen in het passend onderwijs, op het persoonsgebonden budget en op natuur worden teruggedraaid. Er komt 200 miljoen euro extra voor natuur. Ook de eigen bijdrage ggz wordt ongedaan gemaakt

– De in het Catshuis geplande bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel

– Er komt een eenmalige werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro moet opbrengen

– Er wordt 1,6 miljard euro bezuinigd in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico’s waarbij de lage inkomens worden ontzien

– Nieuwe aflossingsvrije hypotheken (dat zijn ook de spaarhypotheken) komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek

– Huren worden marktconform

– Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales

– Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer over de weg zwaarder wordt belast

– De accijns op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog. Dat levert 625 miljoen op

– De btw op podiumkunsten gaat weer terug van 19 naar 6 procent

Voor de complete tekst klik hier

– De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid