Wat staat er – behalve koopkracht- nog meer in Lente-Akkoord van Jan Kees & Co.?

De Telegraaf is er in geslaagd de tekst van het nog vertrouwelijke Lente Akkoord te achterhalen. Pas als het CPB de gevolgen voor economie en  koopkracht heeft doorgerekend wordt het officieel gepubliceerd. Reacties lezen op akkoord?


De Telegraaf noemt de belangrijkste punten waar VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie het over eens zijn:

- 16 miljard bezuinigen
- ook 3 miljard lastenverlichting: Lagere overdrachtsbelasting voor huizen, lagere inkomstenbelasting, extra geld voor zorg en onderwijs
- koopkracht min 2 procent, alleenverdieners met kinderen maximaal 1 procent naar beneden, ouderen met hoog pensioen 3,2 procent omlaag, meer info over koopkracht
- geen bezuiniging Ontwikkelingssamenwerking (stond nog in Catshuis-akkoord; dat was onder druk van vooral de PVV);
- extra heffing op top-salarissen
- aftrek hypotheekrente niet verder aangetast
- ambtenaren op nullijn
- eigen risico in zorg naar 350 Euro
- geen hogere BTW voor podiumkunsten
- geen Dierenpolitie
- AOW tot 2023 omhoog naar 67 jaar.

-

Bron(nen):   Telegraaf  NRC