Dit zou de gezochte vrouw zijn, oefenend met een kruisboog

38 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Windows 8

  “Even geduld, dit moet nog goedgekeurd worden door Welingelichte Kringen.
  Gérard test”
  haha, met accent gaat het door de censuur lol

 2. Burgermans

  Als Christenen zich in hun geloof gaan verdiepen worden ze hulpverlener, als moslims zich in hun geloof gaan verdiepen worden ze terrorist.

  • Albert Bakker

   Leuke slogan, maar ook niet helemaal waar. Je hebt van die abortusfundamentalisten die ook rustig, en door Jezus gesust, je linea recta een volle magazijn door je hoofd boren. Je hebt ook nog de Jezusfreaks die zich ten doel hebben gesteld het blije nieuws te verkondigen door de wereld te zuiveren van homoseksuelen en ook op andere manieren dan door ze te “genezen.” Dan heb je ook nog de terroristen van LRA of de christenfacties in de CAR waarbij de mafketels van Boko Haram nog een stelletje klungelende padvinders lijken.

   (in antwoord op Burgermans)
   • Burgermans

    Dat zijn helemaal geen Christenen, Albert.

    (in antwoord op Albert Bakker)
    • Albert Bakker

     Ja zo werkt dat he met de geen echt Schot drogreden. Islamitische terroristen zijn geen echte moslims volgens moslims en christelijke terroristen zijn geen echte christenen volgens christenen.

     En Jezus predikte helemaal niet want er is helemaal geen Jezus geweest, maar als we de realiteit even inwisselen voor de fictie van het geloof dan staat in het Nieuwe Testament duidelijk genoeg dat een oorlogszuchtige Jezus met het zwaard komt om tweespalt te zaaien in Mattheus 10:34 en in Openbaringen 19 staat een Jezus beschreven die in een met het bloed van zijn “heidense” vijanden besmeurd kleed met een leger een genocidale slachting komt aanrichten.

     En dan hebben we het nog niet over de homohaat en de misogynie in het Nieuwe Testament waarin bij monde van Paulus de vrome gelovige vooral duidelijk wordt gemaakt dat er inderdaad zoals in Mattheus 5:18 staat voor Christenen tot in alle eeuwigheid geen woord veranderd mag zijn aan wat er in fijne boeken als Leviticus over het onderwerp vermeld staat.

     (in antwoord op Burgermans)
     • Albert Bakker

      Ja dat klopt. En met bloed besmeurd kleed wil zeggen dat Jezus een rode tie dye shirt aan had. Dat is net als jihad dat van het woord djahada komt dat streven naar het goede betekent. Het is allemaal niet zozeer een kwestie van verdraaien maar van goed uitleggen wat het beste uitkomt.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Kijk , je wordt nog een goede theoloog

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • Tony Stark

      Het verhaal dat Jezus nooit bestaan heeft wordt toch echt weerlegd door tal van academische geschiedkundige wetenschappers.

      Tevens genoeg over geschreven door de toentertijd rondlopende geschiedschrijvers.

      Die “experts” die iets anders menen te kunnen beweren zijn marginaal, (Bart Ehrman bv.), maar verder bestaat daar geen twijfel over onder tal van gerenommeerde experts.

      Het mag natuurlijk geen wonder heten dat tegenstanders in de huidige moderne antichristelijke wereld wel een podium krijgen terwijl hun beweringen geen stand kunnen houden tegenover historische bewijzen.

      De figuur Christus heeft wel degelijk bestaan en sterker nog , hij is ook nog uit de dood opgestaan, het historische bewijs en de ogengetuigenverslagen hiervoor zijn overweldigend.

      We vieren dit nog steeds elk jaar met Pasen ouwe, en dat is best knap voor wat zogezegd nooit heeft plaatsgevonden.

      Bijna 2000 jaar christelijke historie en dat gebaseerd op een figuur dat nooit heeft bestaan ,dit tart elke vorm van logica.

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • Windows 8

      “het historische bewijs en de ogengetuigenverslagen hiervoor zijn overweldigend.”
      Wow, really?
      kan je me eens een voorbeeld geven van zo’n ‘historisch bewijs’ én een verklaring van hoe die veronderstelde J dan wel uit de dood moet zijn opgestaan?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Windows 8

      ooggetuigenverslagen in de trend van “ik zag het want hij heeft het ook gezien” . Vind je die zelf nu niet beetje zwakjes voor zo’n veronderstelde gebeurtenis?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Gezien je onaardige en bovenal spottende toontje heb ik zo het idee dat elk antwoord wat ik jou zal gaan geven zonde van mijn tijd zal zijn.

      Ik verwijs je dan ook naar mijn antwoord wat ik Albert Bakker heb gegeven en raad ik je aan als je echt wilt weten wat waar en niet waar is om de bronnen die ik hier in dit antwoord eens op te zoeken en zelf door te nemen.

      Maar gezien je vooringenomenheid zal je dat waarschijnlijk niet gaan doen.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Dus jij wil hier echt gaan claimen dat J.C echt heeft bestaan (mogelijk) maar ook dat hij écht de zoon van god was en herrezen is?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Daar is dus historisch bewijs genoeg voor, zoals ik al aangaf in mijn antwoord aan Albert Bakker.
      Ik ga verder niet in herhaling vallen.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Zoals ik al zij, Jesus was een veel voorkomende naam. Jij wil dat ik al die ‘mirakels’ (kuch) er bij neem. De eerste beste ‘mentalist’ kan beter

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Heeft u zelf gezien dat de 2 terroristen in Parijs 12 mensen hebben vermoord?
      Nee, er was maar een moord op een agent te zien.
      Toch gelooft u wat er verkondigt wordt omdat mensen het gezien hebben en het zo in de geschiedenis wordt vastgelegd.
      Dat gaat dan ook op voor de zaak van Christus, Zijn leven,dood en opstanding.
      Wie hij was ,wat hij deed en hoe het hem verging is opgetekend in de geschiedenis, door mensen die zelf gezien hebben en daarna door mensen die het vernomen hebben.
      Waarom noemt men hem en zijn werken dan als hij nooit bestaan heeft?
      Zo werkt het niet.
      Op deze manier twijfelen mensen ook niet aan Atilla de Hun of Julius Caesar.
      Zij hebben bestaan en dit is dan ook vastgelegd.
      Dat hij heeft geleefd en is opgestaan uit de dood is een bewezen feit.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      “Toch gelooft u wat er verkondigt wordt omdat mensen het gezien hebben en het zo in de geschiedenis wordt vastgelegd.”

      Je kan dat makkelijk opzoeken. Overlijdens worden officieel vastgesteld, begrafenis kan je bijwonen, je zou hen zelfs (theoretisch) kunnen opgraven en een DNA staal nemen.

      “Dat hij heeft geleefd en is opgestaan uit de dood is een bewezen feit.”

      Vooral die “opgestaan uit de dood” , hoe leg je dat uit? Met welke techniek zou dat moeten gebeurd/bewezen zijn? Kent u nog een recent(er) voorbeeld? Gebeurt dat regelmatig in uw omgeving? Wat is dan meer waarschijnlijk?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Albert Bakker

      Bart Ehrman is geen “expert” Bart Ehrman is een expert. Maar Bart Ehrman is nou juist iemand die wel gelooft in de historiciteit van Jezus, hij kan buiten wat (niet- sluitende) filosofische redeneringen alleen geen argumenten aanvoeren voor de plausibiliteit van die hypothese. Hij voert tevens de later door Christelijke kopieerders tussengevoegde teksten in Josephus aan en Tacitus.

      Maar in ieder geval hoop ik dat degenen die niet al te veel weten over dit onderwerp en geïntimideerd zijn door het woord academici het duidelijk voor ogen staat over wat voor soort academici en wat voor soort “historische bewijzen” we het hier hebben als dat historische bewijs ook een herrijzenis uit de dood omvat.

      We hebben het hier dan niet over historische bewijzen in een wetenschappelijke zin, over de historiciteit van Jezus – dus of de Christus figuur daadwerkelijk feitelijk heeft bestaan – maar over het de historie van de Christusfiguur maar over het reconstrueren van een Christusfiguur uit de Bijbel door een kritische lezing van de (meestal alleen 4 canonieke gospel teksten en de brieven van de zgn “apostelen”) zelf op een academisch niveau.

      Er is geen contemporaine bewijs (dus geen historisch wetenschappelijk bewijs) voor een Jezus terwijl het gegeven de biografische claims en de betrokken partijen daarin het uitermate onwaarschijnlijk is dat het totaal ontbreekt uit dat tijdvak. En dat is en blijft een onoverkomelijk probleem dat niet valt op te lossen met het lezen van Bijbels en het aantal mensen dat desondanks toch in de hypothese gelooft om hen moverende redenen, academische graad of niet.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Wat je nu doet is dus alleen maar Bart Ehrman napraten en dat is jammer, want zijn werk rammelt aan alle kanten en wordt verworpen door het merendeel van zijn collega’s omdat hij onjuistheden verkondigt ,hij verkondigt een andere gang van zaken die gebaseerd is op het onjuist weergeven van feiten en zonder een context te schetsen en de conclusie over laten aan de lezers ,die hierdoor bij gebrek aan voldoende kennis het gepresenteerde als waar aanneemt.

      Een beetje zoals ook Richard Dawkins dat doet in zijn boeken.

      Bart Ehrman hoort bij die marginale zeer kleine groep die er een andere mening op nahoudt ,maar zijn beweringen zijn niet solide en dus gemakkelijk te weerleggen.

      Dat wat je nu dus aanvoert is dus ook niet correct.

      Tekstuele inconsistenties zijn er overvloedig ,maar het betreft hier geen cruciale zaken die een andere lezing van de gebeurde feiten laten zien,en niet relevant en cruciaal genoeg zijn om de authenticiteit van de persoon Jezus Christus te verwerpen.

      In de 5700 manuscripten die men heeft komt overduidelijk een helder beeld naar voren aangaande Christus, zijn persoon werken en leringen.

      Voor figuren zoals Aristoteles, Julius Caesar of Alexander de grote is aanzienlijk minder materiaal voorhanden en komen er meer twijfels naar voren vanuit het beschikbare werk over wie zijn waren dan dat dit het geval is bij het materiaal wat men heeft aangaande christus.

      Gaat men de oneerlijke textuele kritiek van Ehrman toepassen op andere figuren dan Christus dan komen dezen er nog veel slechter van af.

      Verder is de bewering dat er geen andere bronnen zijn buiten de NT manuscripten die het bestaan van Christus bevestigen een onware claim.

      Dus buiten de NT manuscripten welke binnen 150 jaar na Christus zijn geschreven, zijn er zelfs meer dan 30 bronnen hierbuiten die verslag doen van Christus en zijn werken.

      Joshephus Flavius(werken van) ,Tacitus,(Didache), Pliny the Younger, Suetonius, the Gnostic gospels (Evangelie van Thomas), Celsus, Lucius van Samosta, Mara Bar Serapon en nog een aantal anderen.

      Zelfs de Talmud noemt Christus en zijn dood op Pesach.

      Als je echt meer wilt weten over het vraagstuk of Christus wel of niet bestaan heeft en ook nog eens is opgestaan uit de dood, is het raadzaam om ook eens wat van de andere experts te lezen of luisteren dan het werk van Bart Ehrman.

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • Windows 8

      ‘gang van zaken’ ‘feiten’ , ‘net als RD’, …
      Misschien uw definitie van bewijzen en feiten hier eerst eens postuleren voor we verder gaan.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      De Ad-hominem waar u nu op aan probeert te sturen is puur een zwaktebod.

      Beperk u gewoon tot een inhoudelijke discussie of laat het dan gewoon.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Ah hominem? Waar dan wel?
      Ik stel een duidelijke vraag of u claimt wat ik meen dat u claimt.
      Ben u gelovig en gelooft u in de wederopstanding.
      Zo ja wil ik empirische bewijzen. Simpel toch ?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Ik beweer inderdaad dat dit zo is, en de historische bewijzen hiervoor zijn dan ook aanwezig.

      Al zou men de evangeliën verwerpen dan nog zijn er los van deze erkende geschiedkundige werken (want dat zijn zij de evangeliën) ladingen andere werken die exact hetzelfde beeld laten zien.
      Dus.. kom aan boord, 🙂

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      enneuh, hoe werkt dat dan zo’n verrijzenis ? U kan deze objectief en op wetenschappelijke aantonen?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Windows 8

      ‘aan boord komen’ omdat er ooit iets in een ver verleden zou hebben plaatsgevonden? Call me Thomas, I believe it when I see (and can measure) it. Geen ‘van horen zeggen’ ‘Hij’ heeft me toch dat verstand voor iets gegeven?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Ik heb toch gezegd dat elk antwoord dat ik je ga geven niets helpt?
      Maar je bleef maar aandringen.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Je geeft dan ook geen echt antwoord eh. En aangezien je al ‘wist’ dat het niets ging helpen, besef je de zwakte van je ‘bewijs’.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Windows 8

      “erkende geschiedkundige werken” hoest, kuch rochel, wij van WC-eend erkenning? Zijn die ‘andere bronnen’ onafhankelijk of misschien kopijen van het origineel?
      En dan nog, als ik ‘Smurfen’ google krijg ik dikke 5 miljoen hits. Bestaan ze daardoor?

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Windows 8

      ‘probeert aan te sturen…’ dus geen en je staat al met mond vol tanden maw , je weet dat je voor schut gaat staan. (begrijpelijk)

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Albert Bakker

      Stark, ik ben begonnen met te zeggen dat Ehrman wèl in de historiciteit van Jezus Christus gelooft. Maar je ratelt maar door alsof Ehrman de mythicisten aanvoert. Is dat het soort feiten waar je het over hebt?

      En Dawkins heeft trouwens met de hele discussie niks te maken. Het maakt namelijk geen reet uit voor de juistheid of onjuistheid van atheïsme of er wel of niet een historische Jezus was. Dit is een puur historisch wetenschappelijke discussie, niet een theologische.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Ik ratel maar door?

      Ik wijs u er alleen maar op dat wat u aanvoert uit het werk van Ehrman geen onomstotelijke beweringen zijn.

      U bent het dus met mij eens dat Christus bestaan heeft en uit de dood is opgestaan?
      Want daar is zeer zeker historisch bewijs voor dmv ooggetuigenverslagen.

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • Albert Bakker

      Voor de derde keer Ehrman, Bart Ehrman, gelooft in de historiciteit van Jezus. Ehrman heeft helemaal geen werk waarin die historiciteit in twijfel wordt getrokken. Ik voer dus ook niks aan uit het werk van Ehrman want er bestaat helemaal geen werk van Ehrman waaruit ik dingen kan aanvoeren.

      En nee er zijn geen ooggetuigenverslagen, er zijn alleen Bijbelteksten waarin zogenaamd mensen, drommen mensen in bepaalde teksten, Jezus levend hebben gezien na zijn dood. Dat heeft niet eens iets te maken met historisch bewijs, net zomin als dat er historisch bewijs is voor de pratende wolf alhoewel Roodkapje duidelijk genoeg een ooggetuige is geweest en het sprookje zelf de verslaglegging ervan.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Heeft u zelf gezien dat de 2 terroristen in Parijs 12 mensen hebben vermoord?
      Nee, er was maar een moord op een agent te zien.
      Toch gelooft u wat er verkondigt wordt omdat mensen het gezien hebben en het zo in het nieuws komt en vervolgens in de geschiedenis wordt vastgelegd.

      Dat gaat dan ook op voor de zaak van Christus, Zijn leven,dood en opstanding.
      Wie hij was ,wat hij deed en hoe het hem verging is opgetekend in de geschiedenis, door mensen die zelf gezien hebben en daarna door mensen die het vernomen hebben.
      Waarom noemt men hem en zijn werken dan als hij nooit bestaan heeft?
      Zo werkt het niet.
      Op deze manier twijfelen mensen ook niet aan Atilla de Hun of Julius Caesar of aan wie dan ook.
      Zij hebben echt bestaan en dit is dan ook vastgelegd.
      Dat hij heeft geleefd en is opgestaan uit de dood is een bewezen feit.

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • Albert Bakker

      Ja, dat is dus waarom je niet begrijpt hoe het werkt. Van de gebeurtenissen in Parijs is tastbaar bewijs, nl. de lichamen, de video’s en de opnamen van de vrijwillig afgelegde verklaringen van de daders en er zijn verslagen van diverse onafhankelijke bronnen. Er is politieonderzoek en dat is allemaal vastgelegd en controleerbaar.

      Dat is niet het geval met die wederopstanding bullshit, dat dus alleen op basis van de teksten uit de Bijbel valt op te maken en in onafhankelijke bronnen of in het archeologisch historisch bestand niet voorkomt. Dat is dus niet zoals bij Julius Ceasar of Attilla de Hun maar wel weer bij figuren als Achilles, Romus en Remulus of Robin Hood.

      Het is allerminst een bewezen feit, het is alleen een fundamenteel dogma in het christendom.

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Tony Stark

      Die criteria die u allemaal aanhaalt blijven uiteraard ook van toepassing op deze claim en desondanks blijft deze claim nog steeds overeind.

      Tijd om uw huiswerk te gaan doen.

      Meester Josh zet het achter onderstaande link netjes voor u uiteen, ook al zijn er geen foto’s of video opnamen van de opstanding van Christus voorhanden,getuigen verslagen en logisch forensisch denkwerk zijn voldoende.

      Dat gaat op voor hedendaagse zaken en gaat ook op voor wat oudere zaken zoals de dood en opstanding van Christus.

      http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/josh2.html

      (in antwoord op Albert Bakker)
     • El Perro

      Jij stelt, dus jij bewijst.

      https://www.youtube.com/watch?v=KayBys8gaJY

      (in antwoord op Tony Stark)
     • Albert Bakker

      Waar in dit stukje zie jij ook maar een hint van een historisch bewijs gepresenteerd uit een onafhankelijke bron bij deze apologeet? Ik zie wel allerlei drogreden, waaronder beroep op autoriteit (waar jij ook constant in trapt kennelijk) en de aangehaalde autoriteiten hier zijn ofwel zelf apologeten (F.F. Bruce bijvoorbeeld) ofwel worden aangehaald op onderwerpen waar ze zelf niet eens onderzoek naar hebben gedaan maar wel summier hier en daar boude uitspraken over deden (A.N. Sherwin-White bijvoorbeeld.) We kennen dat soort praktijken ook wel van creationisten, alleen die maken het dan vaak nog bonter.

      Maar hoe het ook zij het blijft steken op een poging claims in de Bijbel plausibel te maken door het consistent te maken met claims uit de Bijbel, het is de logica van cirkelredeneringen. Met forensisch werk heeft het niks te maken, met de advocatuur misschien wat meer.

      Ik denk zelf dat voor christenen het beter is om deze oudere evidentialistische pogingen in de apologetiek maar achter de rug te verklaren en aan te sluiten bij de presuppositionalisten.

      (in antwoord op Tony Stark)

Reacties niet toegestaan