Francois Hollande: “Ik was een fantastische president, maar ik ben niet herkiesbaar”

"Ik'. Dat woord sprak Francois Hollande heel vaak uit in de toespraak waarin hij bekend maakte niet herkiesbaar te zijn. Dat is nooit eerder gebeurd, sinds het aftreden van De Gaulle. Maar er was ook nimmer een president die zo impopulair was. Dat lag niet aan hem, legde Hollande het volk uit. "Ik heb het terrorisme bestreden." "Ik heb in Parijs voor een ecologische akkoord gezorgd." "Ik heb het homo huwelijk geregeld'. Ik heb de werkloosheid uiteindelijk omlaag gekregen." "Maar ik ben niet herkiesbaar."