Vrijzinnige Partij heeft oplossing voor wereldproblemen: Verlaag de universele grondtoon

Vind je het ook belangrijk dat de universele grondtoon wordt verlaagd? Stem dan op de Vrijzinnige Partij (VP). De slogan van de partij is "De basis op orde". Daar hoort dus ook zoiets basaals als de universele grondtoon bij. De VP wil dat de overheid een Europese lobby begint om deze grondtoon te verlagen. Waar heb je het over, denk je wellicht. Het gaat om het volgende: De universele grondtoon is de laagste toon voortgebracht door een trillingsbron. Het hele universum vraagt kennelijk om een grondtoon van 432 Hertz. Deze toon zou 'meeresoneren met natuurkundige wetten'. Zo ontstaat harmonie en functioneren mensen het best. Maar er is een probleem. We hanteren tegenwoordig een grondtoon van 440 Hertz. En dat leidt volgens Amerikaans onderzoek tot verdeeldheid en agressie. Zo zou Joseph Goebbels, de minister van Volksvoorlichting in Hitler-Duitsland, de grondtoon persoonlijk hebben verhoogd om verwarring te stichten. En de Vrijzinnige Partij wil die toon dus omlaag brengen. Oprichter Norbert Klein, die ooit samen met Henk Krol voor 50Plus in de Kamer zat, vertelt in de Volkskrant: "We kenden het verhaal van de grondtoon niet. Het sluit mooi aan bij ons idee van een sterke basis." Marie-Louise Loomans, de nummer twee op de lijst, denkt dat veel van wat er misgaat in de wereld te wijten is "aan de disbalans die veroorzaakt wordt door de universele trilling die niet is afgestemd op de grondtoon." Verlaag de grondtoon dus en alle wereldproblemen zijn opgelost.  

Bron(nen):   De Volkskrant