Ingehuurde ambtenaar verdient meer dan een minister

Ministeries, maar ook waterschappen, provincies en gemeenten geven kapitalen uit aan ingehuurd personeel. Niet zelden verdienen ze meer dan een minister. Bovendien geven de overheden geen openheid over de uurtarieven die ze betalen. Uit onderzoek van het AD onder 148 bestuursorganen blijkt dat zeker twintig externe krachten in 2016 een salaris kregen dat boven de ministersnorm lag van 179.000 euro per jaar of 175 euro per uur. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger aangezien niet alle gevraagde organisaties openheid van zaken gaven. Een simpele projectmanager grond verdiende bijvoorbeeld bij de gemeente Teylingen 266.000 euro per jaar. In Almere kreeg een directeur bedrijfsvoering, ook geen erg ingewikkelde taak, ruim 2,5 ton. Het is niet verboden om externen zoveel te betalen. De Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt alleen voor ambtenaren die in dienst zijn. Het AD onthulde eerder al dat de kosten voor inhuur van extern personeel in twee jaar tijd met 19 procent zijn gestegen. Overheden vertellen liever niet wat ze aan ingehuurde medewerkers kwijt zijn. Zo betaalde Eindhoven vorig jaar bijna 228.000 euro aan de inhuur van een projectmanager zonder dat de gemeenteraad dat wist. "Het is gewoon te maf om over te praten”, zegt gemeenteraadslid Dré Rennenberg. "Natuurlijk moeten we geïnformeerd worden over dit soort bedragen.”

Bron(nen):   AD