Referendum over sleepwet: 21 maart naar de stembus

Volgend voorjaar komt er een raadgevend referendum over de zogenoemde aftapwet, ook wel sleepwet genoemd. Dat heeft de Kiesraad woensdag bekendgemaakt. De raad beveelt aan het referendum samen te laten vallen met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals de wet officieel heet, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om data te onderscheppen op de kabel.

Ongeveer 384.000 mensen hebben hun handtekening gezet om het referendum mogelijk te maken. Dat is ruim boven de vereiste 300.000. De initiatiefnemers zijn enkele studenten van de Universiteit van Amsterdam. De tegenstanders van de aftapwet vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen.

Oekraïne

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil af van het raadgevend referendum. CDA-leider Sybrand Buma zei dat het kabinet vasthoudt aan de nieuwe bevoegdheden voor de inlichtingendiensten, ongeacht de uitslag. De andere coalitiepartijen blijven de aftapwet ook steunen, maar zeggen nog niet wat er moet gebeuren als een meerderheid tegen de Wiv stemt.

Er is één keer eerder een raadgevend referendum gehouden. Toen ging het over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De opkomst lag toen net boven de drempel van 30 procent. Ruim 60 procent stemde tegen het verdrag.