Senaat wil Trump beletten zo maar een kernoorlog te beginnen

De president van de Verenigde Staten kan in zijn eentje een kernoorlog beginnen. Hij kan het bevel geven een land naar zijn keuze te vernietigen met kernwapens en niemand kan hem legaal tegenhouden. De minister van defensie niet, de officier die feitelijk op de knop drukt niet, laat staan de senaat. Sinds Trump president is maken steeds meer Senatoren zich zorgen over de bevoegdheid een kernoorlog te beginnen. En mogelijk gaat de senaat er iets aan doen. Donderdag is er een zitting gewijd aan de wijze waarop de bevoegdheden rond kernwapens liggen. Voorzitter een aanjager van die zitting is senator Corker, een felle (Republikeinse) tegenstander van Trump. Hij heeft publieke zijn angst geuit dat het kind-Trump de wereld zomaar kan vernietigen. Er wordt nagedacht over een methode om het parlement te betrekken bij het besluit een kernoorlog te beginnen. En dankzij Trump lijkt daarvoor een meerderheid

Bron(nen):   ABC  Business Insider