Generaal: ‘Als Trump een onnodige kernoorlog begint houd ik hem tegen’

We kunnen weer iets rustiger slapen. Als Trump zomaar een kernoorlog wil beginnen heeft hij het leger nodig om zijn opdrachten uit te voeren. En luchtmacht generaal John Hyten kondigt aan dat hij en zijn mensen die opdracht niet blind zullen uitvoeren, maar eerst zullen nagaan of de orders helemaal legaal zijn. "Natuurijk houd me dat bezig. Als je mijn verantwoordelijkheid hebt, hoe zou het je dan niet kunnen bezighouden." De generaal legt er de nadruk op dat er geen automatismen zijn. Als de president een kernoorlog wil zitten daar stappen tussen. "Dit systeem kent geen automatisme. Het is mensenwerk."