Studie toont aan: ‘Onafhankelijk’ onderzoek vaak door politiek beïnvloed

Wetenschappers die onderzoek doen naar beleid, rampen of bestuurlijke misstanden worden vaak beïnvloed door politici en ambtenaren. Dat blijkt uit een studie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), waarover de Volkskrant bericht.

De OVV bevroeg dertig wetenschappers die de afgelopen jaren meewerkten aan tientallen onafhankelijke onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat politici en ambtenaren zich vaak bemoeien met het opstellen van de onderzoeksvraag, de bevindingen én de conclusies. De onderzoeksraad noemt onafhankelijk onderzoek ‘een steeds belangrijker tegenmacht in de samenleving’ en adviseert wetenschappers dan ook met klem om niet te bezwijken onder de druk. “Buigen voor belanghebbenden is uit den boze.”

Oud-onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) leggen in de krant uit hoe die bemoeienis werkt. Zo kunnen ambtenaren sturen met de informatie die ze aanleveren en met de persberichten van een onderzoek. “Of ze leggen tijdsdwang op. Ze eisen dat een onderzoek voor een bepaalde datum of juist later verschijnt”, aldus oud-SCP-uitgever Richard van den Brink. “Op een voor hun gunstig moment. Dat is abject. Ze horen netjes met de armen over elkaar de uitkomsten af te wachten.”

Bron(nen):   De Volkskrant