Groningse burgemeester is woest: “Overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”

Het is verbijsterend schaamteloos hoe de overheid de Groningers aan de kant heeft gezet. De beloofde vergoeding om woningen te versterken vanwege aardbevingsgevaar, is grotendeels stopgezet. Tot grote woede van de Loppersumse burgemeester.

Burgemeester Albert Rodenboog schrijft in een boze brief aan de Tweede Kamer: “Versterking is nodig om zo snel als mogelijk bestand te zijn tegen de bestaande risico’s van aardbevingen als gevolg van gaswinning.”

Hij is woedend op minister Eric Wiebes van Economische Zaken. “Het maakt wederom duidelijk (…) dat de veiligheid van de inwoners volledig ondergeschikt is aan andere belangen en dat onzekerheid over noodzaak en mate van aanpak als last bij de inwoners wordt neergelegd.”

Rodenboog vergelijkt het gedrag van Wiebes met dat van gaswinner NAM, “een effectieve hindermacht voor een snelle en vertrouwenwekkende aanpak, die bewoners en bestuur tot wanhoop drijft”. Tenslotte spreekt de burgemeester nog van “overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”.

 

Bron(nen):   RTL Nieuws