Trump volgens Time: ‘Koning Ik’

Donald Trump wordt steeds machtiger. De vorige 44 Amerikaanse presidenten waren eindverantwoordelijk, maar geen alleenheersers. Niet meer.Zijn ministers moeten doen wat hij zegt. En in hoog tempo worden rechters benoemd die op Trumps lijn zitten, zodat op den duur ook de rechters geen spelbreker zijn bij het beleid van Trump. Trump vindt dat hij alleen het voor het zeggen heeft. Sterker: hij kan ook nooit schuldig zijn aan een een misdrijf, want hij is de president en dus boven de wet. En als hij toch veroordeeld zou  worden, dan geeft hij – zo kondigde hij aan – zichzelf gratie.

Time vat samen: Trump is – in zijn ogen – koning