Geestelijk leiders Amerikaanse kerken boos op Trump

De kerken van Amerika staan bijna allemaal ferm achter Trump, al was het maar omdat hij zegt tegen abortus te zijn. Maar kinderen afpakken van hun ouders en opsluiten in een concentratiekamp gaat ook velen van hen te ver. Zeker omdat de regering zegt dat de Bijbel dat goed vindt.

Van bisschoppen tot televisie dominees: velen spreken zich uit tegen deze praktijk. De aartsbisschop van Miami Thomas Wenski:”De regering gebruikt kinderen als wapen.” De zoon van Billy Graham: “Het is een schande.”

Tony Suarez, een pastor die Trump adviseert over religieuze kwesties: “Moge de Heer genade hebben  met de politici die dit doen.”

Bron(nen):   NPR