Halbe Zijlstra bracht de val van Han ten Broeke op gang

Wie lekte de ‘grensoverschrijdende’ affaire van Han ten Broeke aan HP/De Tijd en zorgde voor diens politieke ondergang? De schrijver van het stuk, Ton van Dijk, beschrijft waarom en hoe hij achter de kwestie aanging. Met een opmerkelijke afloop. Al snel had Van Dijk de grote lijnen van de kwestie achterhaald. Niet zo verwonderlijk: half politiek Den Haag wist van de zaak, maar andere journalisten zagen de nieuwswaarde van de scheve seksschaats van Ten Broeke niet zo in. Van Dijk wel, maar hij had een bevestiging nodig van een betrokkene. Die kreeg hij van de gevallen minister Halbe Zijlstra. Van Dijk belt Zijlstra en stelt de volgende vraag: “Waarom heeft u niets gedaan toen u hoorde dat Han ten Broeke zich volgens een medewerkster schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag?” Halbe Zijlstra verdedigt zich vanuit een reflex tegen de suggestie dat hij ‘niets’ gedaan zou hebben en geeft aan dat hij heeft geadviseerd aangifte tegen Ten Broeke te doen. En daarmee had Van Dijk zijn bevestiging en kon hij publiceren. Deed Halbe dat om Ten Broeke te schaden? Of kletste hij weer zijn mond voorbij? We weten het niet. Maar wel dat Ten Broeke nog kamerlid zou zijn zonder de loslippigheid van Zijlstra.

Bron(nen):   HP/De Tijd