Nederlandse regering wist alles van misdaden in Syrië

De Nederlandse regering was tot in detail op de hoogte van de misdaden die werden begaan door de Syrische rebellenbeweging Jabhat al-Shamiya. Dat blijkt uit een mailwisseling uit 2016 tussen Amnesty International en Buitenlandse Zaken, die is ingezien door Trouw en 'Nieuwsuur'. Opeenvolgende kabinetten blijken steun te hebben gegevn aan Syrische rebellen, ook als die oorlogsmisdaden pleegden. Het huidige kabinet doet alsof het van niks weet en wist. Volgens de gegevens van Trouw is dat gelogen. Het rapport is herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van het ministerie van buitenlandse zaken. De mails maken ook duidelijk dat de inhoud ervan, inclusief de naam Jabhat al-Shamiya en de misdaden waaraan deze strijdgroep zich volgens Amnesty schuldig maakte, bekend was bij het ministerie.

Bron(nen):   Trouw