Ziektekostenplan blijkt nog rampzaliger dan gedacht

'Ongeveer 2,7 miljoen mensen gaan er 5 tot 10% op achteruit, of nog meer. Dat kun je geen uitschieters meer noemen', zei CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, die verklaarde ‘geschokt’ te zijn door de extra cijfers die minister Lodewijk Asscher beschikbaar stelde over de koopkracht. Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob zei geschrokken te zijn. 'Het is allemaal een stuk heftiger dan gedacht', zei ook GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik. De oppositie in de Tweede Kamer is geschrokken van de nieuwe informatie over de koopkrachtgevolgen van het regeerakkoord die het kabinet vandaag heeft geleverd. Daaruit bleek dat er meer nadelige gevolgen zijn dan tot nu toe bekend was. Het debat over de regeringsverklaring wordt uitgesteld naar dinsdag. De cijfers maken duidelijk dat de effecten over een breed front behoorlijk nadelig uitvallen - erger dan Rutte en Samsom beweerden voor - minstens - 100.000 mensen De VVD houdt moedig vol dat het allemaal meevalt en denkt de crisis te kunnen bezweren door te zeggen dat de crisis gezichtsbedrog is. VVD en PvdA hoeven volgens de VVD niet opnieuw te gaan onderhandelen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. 'Laat het kabinet nu aan de slag gaan', verzuchtte VVD-fractieleider Halbe Zijlstra woensdag. Maatgevend is de marge dat de lagere inkomens er 0,5% op vooruit kunnen gaan en dat hogere inkomens er niet meer dan 4% op achteruit gaan  de komende kabinetsperiode, aldus Zijlstra. Waar niet aan dit kader wordt voldaan, zal de regering volgens hem aanpassingen vinden.

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Jannie Ooms

  We worden geregeerd door mensen zonder verstand van besturen. Dat doet me heel erg denken aan het liedje ‘Onze Jan is Manager geworden’. Gezongen door Joop Visser, de vroegere Jaap Fischer. Zoek ‘m eens op, op YouTube. Joop Visser vertolkt hier de hoon van honderdduizenden Nederlanders op onnavolgbare wijze.
  Iedere keer dat ik Rutte zie, of Samson, hoor ik in gedachten ‘Onze Jan is Manager Geworden’ en ik glimlach.

 2. Bert Hilhorst

  Het is anders niet om te lachen.
  VVD en PvdA naaien de werkende burger keihard, ergo minder besteedbaar inkomen en geen groei eerder krimp, dus verdere lastenverhogingen op komst bij het Nivelleringskabinet.
  Bedankt Mark en Diederik.

 3. marianne martens

  het duo zal blijven ontkennen en zeggen dat het meevalt. in de regio Kennermerland +
  Amsterdam+ Zuid- Holland wordt, sinds februari 2002 tot nu 2012, heel laag ingevlogen en is er veel herrie voor miljoenen mensen, vooral de VVD- en PvdA lieden ontkennen, ontkrachten en minachten de ” gewone” mens, door uit te melken. Net zoals bij de medische zorg, de ziektekostenverzekeringen, onderwijs etc. We moeten het overigens ook niet van de andere partijen hebben.
  Tja, wie stemt er nu op een partij die geen partij is? en wie stemt er nu op een partij die alles wat het leven verdraagzaam maakt, kapot hengst, tegen de vlakte slaat.Dom+dom= domdomdom.lege lach+lege lach + lege lach=legelachlegelachlegelach. We zijn echt niet gek, heren!!!!!! ook al ontkent U.

Reacties niet toegestaan