Het nivelleren gaat door, maar via de belastingen

Volgens bronnen van diverse media zijn de onderhandelaars die gisteren spraken over de crisis rond de zorgpremie van plan de nivellering vast te houden - want voor de PvdA is nivelleren een feest - maar de methode te veranderen. In het formatie-akkoord en regeringsprogramma zou de zorgpremie worden gebruikt om de inkomensverschillen te verkleinen. Maar dat blijkt een middel waartegen twee bezwaren bestaan. Allereerst zijn de effecten onvoorspelbaar. De veranderingen in koopkracht waren veel groter dan de onderhandelaars zelf hadden gedacht. En ten tweede is er binnen de VVD, en bij de aanhang, een revolte tegen het plan losgebroken. VVD en PvdA lijken na crisisberaad daarom afscheid te willen nemen van de inkomensafhankelijke zorgpremie en in plaats daarvan nu via de belastingen de inkomensverschillen te gaan verkleinen. Bij het beraad donderdagavond in het torentje tussen kopstukken van de VVD en de PvdA zou zijn afgesproken om een streep te zetten door de PvdA-wens van een inkomensafhankelijke zorgpremie. In ruil daarvoor gaat de VVD akkoord met wijzigingen in de aangekondigde verlaging van de belastingschijven, schrijft De Telegraaf. Bij het beraad zouden diverse opties de revue zijn gepasseerd. Een scenario is om via de belastingen een uitweg te zoeken voor de rampzalige gevolgen van de zorgplannen op de koopkracht van meer dan een miljoen huishoudens. Dat kan bijvoorbeeld door te sleutelen aan de arbeidskorting of de heffingskorting. Ook kan aan de knoppen worden gedraaid bij de belastingtarieven. Naar verluidt wordt vandaag verder gepraat.

Bron(nen):   NOS      

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Dead Silence

  VVD, zijn jullie nu echt simpel? Het interesseert mij geen ene donder met welk instrument de nivellering wordt gerealiseerd. Het om de nivellering zelf. Dit is gewoon schuiven en is geen oplossing. Hier jullie eigen slogans en statements, 1) Op dit moment zijn de belastingen in Nederland hoog. De VVD is voor belastingverlaging omdat hard werken en ondernemerschap moeten lonen. 2) Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden. 3) Tekenend dat linkse politici belastingverlaging een cadeau noemen. In hun ogen is je verdiende geld dus van de staat. 4) Rutte: ik reken op u (maar u hoeft dat niet op mij te doen). 5) Belastingverlaging voor werkende Nederlanders. 6) Rutte: “Voor de heer Roemer is het een belastingparadijs als de belastingen hoog zijn. Voor mij als de belastingen laag zijn.” 7) Rutte: “We moeten niet kijken naar wat mensen niet kunnen, maar kijken naar wat ze wél kunnen.” 8) Rutte: “Sommigen zeggen dat het sociaal is om een uitkering te geven, ik vind het socialer om mensen aan het werk te krijgen.” Bron: http://www.vvd.nl

  En zo kan ik nog even doorgaan. Rutte, dit is verraad. Opzouten.

 2. besserwessie

  Het verraad van de VVD

 3. Uilenspiegel

  In het oorspronkelijke voorstel worden vooral de middeninkomens gepakt en de hoge inkomens ontzien: echt vvd dus, rijk wordt rijker.
  Dat komt door het plafond van € 70.000.
  Haal dat plafond weg (sp plan) en de spreiding van de lasten wordt veel dragelijker.
  Nivelleren is dan geen feest maar een vorm van solidariteit: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en iedereen betaalt mee behalve de allerlaagste inkomens.
  Indien men via de belastingtarieven wat wil doen is de oplossing het verhogen van de belastingvrije som en het verhogen van de toptarieven.
  Kan men tegelijk de bankenbelastingen wat opschroeven, daar hebben we tenslotte miljarden in gepompt.
  Het eerlijk delen van middelen is misschien een wat oud motto, maar zeker ook een bindmiddel in de maatschappij, dat moet men eens meewegen.

 4. T.Y.de Kroon

  Ik schreef een boze email naar de vvd, kreeg een automatisch gegenereerde mail terug, die mij echt heel boos maakte.

  Een voorbeeld uit de antwoord mail van de VVD:”Onze gehechtheid aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën klinkt
  misschien abstract, maar raakt ons allemaal. We leven boven onze stand en de
  overheid geeft meer uit dan ze binnenkrijgt. Onze ….”

  Dit schoot mij totaal in het verkeerde keelgat en antwoordde:WE leven boven onze stand ? Wie bedoelt U met WE. Het groeiend aantal mensen dat geheel buiten hun schuld de gang naar de voedselbank maakt (en ja ook 2 verdieners), bedoelt U daarmee de mensen die besodemietert zijn door de hypotheekverstrekkers en nu hun hypotheek niet meer kunnen betalen? of de zzp’er die zich een slag in de rondte werkt om het hoofd boven water te houden,(U weet wel de zzp’er die gestimuleerd werd om
  vanuit de WW een zzp’er te worden en nu zijn starters en/of zelfstandigenaftrek kwijt gaat raken ), de student die niet meer weet hoe hij aan geld moet komen voor zijn studie, alle mensen die inmiddels in de WW terecht zijn gekomen of bijstand, de chronisch zieken, de aow’ers ? Wie zijn WE; of bedoelt U daarmee de verspilling bij de ministeries? Zoals bv herinrichtingen, verbouwingen, auto’s, riante salarissen, wachtgeldregelingen, I pods/tablets in de kamer, snoepreisjes, fraude bij het indienen van de onkostenrekeningen e.d.? Gouden handdrukken voor niet presterende directeuren, geld over de balk smijtende instanties die aan vriendjespolitiek doen? Onzinnige projecten zoals de HSL lijn, de metro onder Amsterdam of misschien de aanschaf van de JFS.

  Ik moet zeggen 1 ding is in de loop der jaren echt veranderd. De overheid is inderdaad een stuk transparanter geworden. Eerst deden ze of ze er allemaal verstand van hadden en logen en bedrogen in het geniep, nu gebeurt dat tenminste allemaal heel openlijk, zodat Uw boven hun stand levende onderdanen allemaal kunnen zien dat er van verstand in Den Haag geen sprake kan zijn.

 5. T.Y.de Kroon

  een ander voorbeeld uit de antwoord mail van de vvd:

  “De VVD is altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van ons
  land. Wij willen Nederland sterker uit de crisis laten komen. Dat was ook onze
  inzet bij de verkiezingen van 12 september. De problemen waar we voor staan niet
  voor ons uitschuiven, maar nu aanpakken. Om te beginnen met het op orde brengen
  van de overheidsfinanciën. En dat doet pijn. Ook dat hebben we tijdens de
  verkiezingen verteld.

  Wij hebben met die inzet een fantastisch resultaat
  behaald. Maar de PvdA boekte eveneens een formidabele uitslag. De uitslag van de
  verkiezingen maakte samenwerking tussen onze partijen onontkoombaar. Wij
  beseften, net………..”

  Antwoord:U neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Wanneer wordt Dhr.H. Hoogervorst ter
  verantwoording geroepen. Ik hoor het hem nog zeggen aangaande de
  zorgverzekeringen: “Als dit niet werkt mag U mij ter verantwoording
  roepen”.Heeft U oogkleppen voor en ziet U niet
  welke machtspositie de zorgverzekeraars zich hebben toebedeeld. Wat ik
  voorzie is dat er n.a.v. bepaalde beslissingen en acties, genomen door
  overheidsdienaars, in de toekomst wel weer een onderzoekscommissie zal worden
  aangesteld en waarschijnlijk lijden deze “bestuurders”dan weer aan selectief geheugenverlies`

  U stelt dat U met uw inzet een fantastisch resultaat heeft behaald? Hoe komt U tot die conclusie.Welke inzet? U
  bedoelt de leugenachtige beloftes van Dhr.Rutte? De werkeloosheid groeit, de
  economie draait slechter als ooit tevoren, ondernemingen gaan failliet, de
  bevolking wordt voorgelogen, waarlijk bedrogen en gemanipuleerd.

  Beseft U wel dat U stemmen heeft
  gekregen op basis van uw valse beloften ? Heeft U gecheckt wat de uitslag nu zou
  zijn, als er op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden ? Het is mij
  inmiddels wel duidelijk geworden dat ook de VVD is verworden tot een luchtballon, als je erin prikt loopt
  hij leeg en blijft er alleen nog maar een omhulsel over. In ieder geval is de
  inhoud weg.

 6. Henk Rosendaal

  De redenering zijn krom en ondoordacht.
  Nivelleren een dom woord te pas en onpas door de politiek word gebruikt.
  Nivelleren onder werkenden bestaat niet. Belonen naar prestatie is rechtvaardig.
  Een bouwvakker presteert meer dan een manager, die lekker warm en droog de hele dag op zijn kont zit.
  Degenen, die niet kunnen werken, door ziekte ouderdom of geen vacature heeft recht op ondersteuning. !!!!!! Het woord nivelleren kan net zoal allochtonen afgeschaft.
  Einde discussie.

Reacties niet toegestaan