Emmanuel Macron: iedereen krijgt meer geld

President Macron is in een toespraak op alle TV-netten diep door het stof gegaan. De man die 18 maanden geleden begon met het zelfvertrouwen van een geniaal wonderkind, leek nu een schooljongen die zich is doodgeschrokken.  'We zijn de zorgen van veel gewone mensen vergeten. We zijn de dorpen en steden die achterbleven, de mensen die niet meedoen vergeten. Ik weet dat mensen zich ook door mij beledigd voelen.' "We kunnen een weg vinden uit deze crisis. Frankrijk is altijd sterker geweest dan de crises. Ik wil het land heel maken. De lagere salarissen zullen allemaal met 100 euro per maand omhooggaan. Belasting vrij. De belastingen op pensioenen zullen verlaagd worden. Belastingen op overwerk wordt afgeschaft. We vragen de grote bedrijven en de rijken bij te dragen. Niet door de vermogensbelasting te verhogen. Maar wel te zorgen dat rijken de belasting niet ontduiken. Het volk koos 18 maanden geleden voor hervorming. Daar moeten we mee door gaan. Belangrijk is dat wie hard werkt goed wordt betaald. We moeten een nationaal debat voeren over immigratie. Daar moet iedereen aan mee kunnen doen, niet alleen politici. De plaatselijke burgemeesters zullen daarin een rol spelen. We gaan na deze crisis niet doen alsof er niets aan de hand is. We moeten leren van deze crisis. Vive La France"