May wil speaker John Bercow straffen: geen lord

Als een voorzitter van het House of Commons (de speaker) terugtreedt wordt hij verheven in de adelstand. Dat gaat al 250 jaar zo. Maar de huidige speaker, John Bercow, dreigt die beloning mis te lopen als hij komende zomer zijn ambt neerlegt. De eregring is boos op Bercow. Hij zou stiekem tegen Brexit zijn en niet onpartijdig de vergaderingen hebben geleid.

 

May moet maandag al komen met haar Plan B. Dat moet omdat het parlement een motie aannam waardoor ze daartoe gedwongen wordt. Die motie had niet in stemming mogen worden gebracht, vinden de Brexiteers. Hij ontkende dit echter en zei dat hij een “eerlijk oordeel” had uitgesproken.

Bercow wordt ook verweten dat hij gesignaleerd is in een auto waar een anti-brexit-sticker opzat. “Dat is de auto van mijn vrouw,” zegt hij.