Grotere groepen in kinderdagverblijven onverantwoord

Het vergroten van de groepen in kinderdagverblijven is onverantwoord. Dat stelt belangenclub van ouders in de kinderopvang BOinK in een brandbrief aan de Tweede Kamer.
Vanaf januari 2013 mogen per 2 pedagogisch medewerkers geen 9, maar 12 kinderen in de groep zitten. Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in 2010 werd door de Commissie Gunning een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de kinderopvang. Om dergelijke situaties in de toekomst sneller te signaleren of te voorkomen, gaf de Commissie Gunning in haar rapport een groot aantal aanbevelingen om de kinderopvang veiliger te maken. Een belangrijke aanbeveling betreft het 'vierogenprincipe': er zijn altijd 2 pedagogisch medewerkers per groep aanwezig, die de kinderen kunnen zien en horen. Een andere aanbeveling betreft de groepsgrootte. De Commissie Gunning adviseerde de huidige 'beroepskracht-kindratio' als een minimum te beschouwen. 'Zoek de ondergrens niet op, maar bezie op welke manier een verantwoorde bezetting mogelijk is', aldus de commissie in het rapport uit april vorig jaar. BOinK vreest dat de nieuwe regels, die uit bezuinigingsoverwegingen in het leven zijn geroepen, ten koste gaan van de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio, die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de effecten van kinderopvang, noemt de beslissing onverantwoord. Lees hier de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Gunning of download het hele rapport.

Bron(nen):   Nationale Onderwijsgids  BOinK    

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. André Somers

    Toch apart dat er in deze sector extreem strenge regels zijn, maar als het om moskee-internaten gaat het ineens de verantwoordelijkheid van de ouders zelf is.

Reacties niet toegestaan